banner meetings

איכות הניהול של המנהלים שלכם באה לידי ביטוי דווקא בניהול המיומנויות הרכות שלהם, אמפתיה, תקשורת איכותית, הקשבה.

הסוס הוא חיה גדולה וחזקה אשר למרות מימדיה מאד רגישה ותגובותיה הן השתקפות של הרוכב.
השיקוף המיידי, השינוי והתוצאה, הינו מיני תהליך טיפולי אשר קורה פעמים רבות במהלך הרכיבה.

סוסים לא משתמשים בשפה מילולית ומחייבים אותנו להיות ערים לשפת הגוף שלנו, ולשלוט במסר שאנו משדרים.
הם זקוקים למסגרת וגבולות על מנת להרגיש בטחון. הדבר מחייב את הרוכב לפגוש את פחדיו, להכיר בהם ולהתמודד עמם על מנת לעשות שינוי ולפגוש את מטרותיו.
“עם כח גדול באה אחריות גדולה...”

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account