banner meetings

סדנאות עם אנשי מקצוע לצורך הטמעת מסרים, תהליכים, גיבוש, וחיזוק הקשר עם החברה

סדנאות עבודה עם סוסים

סדנאות בשילוב סוסים מהקרקע / רכיבה במגרש

סדנאות ODT

סדנאות למידה

סדנאות העשרה והעצמה

הרצאות אינפורמטיביות בנושא ניהול, תקשורת, גישה לאתגרים

סדנאות ופעילויות נשים בלבד (העצמה ופינוק)

תהליך מתמשך - ניתן לבנות תהליך ליווי לצוות/מחלקה המורכב ממס’ ימים בשטח, כאשר המטרה היא להמשיך ולעבוד על הנושאים שעלו במסגרת התהליך, וללוות את תהליך השינוי של הקבוצה.

*חלוקה לקבוצות לפעילות נפרדת לפי הצורך / ניתן לעבוד עם הסוסים מהקרקע ללא רכיבה

פעילויות אפשריות - סדנאות ODT

סדנאות  ODT - כשאנו יוצאים אל השטח, יש לנו הזדמנות לבחון את עצמנו, למפות, לתכנן, להתבונן ולהקשיב.

סדנאות  ODT מבוססות על למידה התנסותית, יפגישו אותנו עם אמיתות ויאפשרו הזדמנות לשינוי.

הסדנא כוללת מגוון תרגילים אתגריים עימם מתמודדת הקבוצה במהלך הפעילות, ועיבוד מונחה של התרגילים והתובנות העולות מהם. במסגרת סדנאות השטח ניתן להתמודד עם נושאים ארגוניים מגוונים כגון: מנהיגות וניהול, פיתוח ועבודת צוות,  עבודת ממשקים, גיבוש הצוות, חזון וערכים, משוב, תקשורת בינאישית  ועוד.

ODC- Outdoor Cooking

סדנא ייחודית המשלבת פעילותODT  עם הכנת ארוחה חגיגית על ידי המשתתפים. כדי לעמוד במשימות הקבוצה נדרשת לעבודת צוות, חשיבה, תכנון ועוד. עמידה במשימות מזכה את הקבוצה בסכום כסף וירטואלי, בהתאם לרמת הביצוע.

הייחוד של הסדנא הוא בכך שלאיכות הביצוע יש השלכות אמיתיות בשטח, בדמות כסף לו הם זקוקים ע”מ לרכוש מצרכים כדי לבשל את ארוחת הצהריים. ניתן לעבוד עם קבוצה קטנה או גדולה שתחולק לקבוצות עבודה שיעבדו במקביל. קשרי הגומלין בין הקבוצות (תחרות / שתוף פעולה, עבודת ממשקים, בניית צוות ועוד) יבנו בהתאם למטרות שיוגדרו מראש עם הלקוח.

את הסדנאות ינחה מנחה קבוצות וסדנאות ODT

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account